Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed

In opdracht van DEN heb ik de coördinatie van de realisatie van de folder Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed - Op weg naar een generieke workflow voor born digital erfgoed op me genomen. In de folder vind je een weerslag van een onderzoeksproject naar de stand van zaken van duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur (en design). 

Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Het is digitaal gecreëerd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie en door het feit dat ICT vaak op maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij digitale kunst) is dit type erfgoed extra kwetsbaar. Hard- en software verouderen in snel tempo en raken op termijn in onbruik, zodat het erfgoed niet meer geraadpleegd of hergebruikt kan worden. Deze problematiek speelt binnen alle domeinen van de culturele sector. Het serieus nemen van de digitale duurzaamheidsproblematiek is essentieel voor het toekomstig rendement van culturele instellingen. 


Het onderzoek dat de basis vormt van deze folder is geïnitieerd door de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) en met financiële steun van het ministerie van OCW uitgevoerd door Gaby Wijers (directeur LIMA) en Hannah Bosma (projectmedewerker CCDD). De coördinatie ervan is verzorgd door Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), evenals de inhoudelijke redactie: Robert Gillesse, Senior Medewerker Kwaliteitszorg DEN. De tekstredactie is verzorgd door Corine van RenswoudePot & van der Velden grafisch ontwerpers zijn verantwoordelijke voor de vormgeving. De gratis folder is verspreid op de Week van het Digitaal Erfgoed en kan aangevraagd worden bij DEN via: communicatie@den.nl.