De Digitale Feiten

 

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) heeft, aan de hand van statistische gegevens van ca. 150 Nederlandse erfgoedinstellingen,  de recente trends in het Nederlandse digitale erfgoed inzichtelijk gemaakt. In opdracht van DEN heb ik de coördinatie van de realisatie van de publicatie op me genomen. 

Tussen 2008 en 2014 hebben drie Europese onderzoeken plaatsgevonden die de ontwikkelingen rond digitaal erfgoed duiden: NUMERIC en ENUMERATE 1 & 2. DEN heeft in deze onderzoeken de Nederlandse bijdrage gecoördineerd. De nieuwe publicatie bevat observaties over de ontwikkelingen in Nederland sinds 2008 en gaat in op vraagstukken zoals ‘Met welke snelheid groeien de digitale erfgoedcollecties in Nederland?’, ‘Wat wordt er gedaan om de bruikbaarheid van ons digitaal erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen?’ en ‘Welke financiële middelen kunnen we relateren aan de zorg voor digitale collecties?’. Naast opvallende trends gaat DEN ook in op het belang van kwantitatief onderzoek voor het erfgoedveld en de methodiek van het Europese onderzoek.

De publicatie werd gepresenteerd op de derde dag van de Week van het Digitaal Erfgoed. De publicatie is ontworpen door ontwerpbureau Lust en de tekstredactie is uitgevoerd door Corine van Renswoude

Over DEN
DEN is het Nederlandse kenniscentrum voor digitaal cultureel erfgoed. Vanuit deze rol zet DEN zich in voor duurzame beschikbaarheid van digitaal cultureel erfgoed ten behoeve van de kennissamenleving. DEN bevordert samenwerkingen tussen erfgoedinstellingen in digitale infrastructuren en legt daarbij de nadruk op efficiëntie, waardecreatie en vraaggerichtheid. DEN doet dit onder andere door versterking van statistische kennis over het digitaal erfgoed.