DISH 2013

 

Digital Strategies for Heritage (DISH) is de tweejaarlijkse internationale conferentie over digitaal erfgoed en strategieën voor erfgoedinstellingen. In 2013 was ik verantwoordelijk voor de projectleiding van deze conferentie vanuit Het Nieuwe Instituut en in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en Europeana. Gezamenlijk introduceerde wij dit jaar een nieuw format: Chefs' Tables.

Conferentie
Door veranderingen in de samenleving worden erfgoedinstellingen geconfronteerd met vele uitdagingen en moeten strategische beslissingen nemen over hun activiteiten en diensten. De belangrijkste doelstellingen van de conferentie zijn om inspiratie, kennis, vaardigheden, innovatie en netwerken te bieden. De conferentie bestond uit verschillende Keynotes, Workshops en de Chefs' Tables. DISH2013 ontving meer dan 200 bezoekers in De Doelen te Rotterdam. Lees meer over de conferentie op: www.dish2013.nl.

Chefs' Tables
Chefs' Tables biedt een platform om in een samenstelling van kleine groepjes in alle openheid actief ideeën uit te wisselen over processen, samenwerking, successen, problemen, storingen en leerpunten. Dit format stimuleert het delen van ideeën, netwerken en samenwerking.

Thema's
De drie thema's van DISH omvatten de drie belangrijkste invalshoeken van waaruit de digitalisering van erfgoedsector bekeken kan worden, namelijk: 1. Business for Creative Industries. Business is een essentieel ingrediënt voor elke succesvolle digitale strategie in de erfgoedsector. Het vergt creativiteit, innovatie, logica en planning om succes te behalen en aan de eisen van de samenleving te voldoen. 2. New Competencies: Actief publiek, nieuwe modellen voor het bedrijfsleven en de snelle digitalisering vereisen nieuwe vaardigheden en competenties van de instellingen en hun personeel. En tot slot 3. Active Audiences: om te discussiëren over de transformatie die nodig is in beleidsstrategieën en ontwikkeling, attitudes van instellingen en consortia om de gebruiker centraal te stellen in alle openbare activiteiten.