Inventarisatie Archief Friso Kramer

Van 2008 tot 2011 ben ik vanuit het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis betrokken geweest bij de inventarisatie en digitalisering van het archief van ontwerper Friso Kramer. Ik heb ervaring met het waarderen, selecteren en inventariseren van vormgevingsarchieven. Ook deed ik ervaring op met diverse materialen en hun verpakkingen, het opstellen van bruikleenovereenkomsten en de organisatie van transporten.

Archief Friso Kramer
Het archief van beslaat alle terreinen waarop ontwerper Friso Kramer zich heeft bewogen, zoals industrieel ontwerp, meubelontwerp, interieur- en projectinrichting, inrichting van de openbare ruimte, straatmeubilair en ruimtelijke ordening, uit de periode vanaf ca. 1937 tot heden. Het zijn ontwerpen voor binnen- en buitenlandse opdrachtgevers, soms op persoonlijke titel maar meestal in dienst van kantoorinrichter Ahrend of ontwerpbureau Total Design (nu: Total Identity), waarvan Kramer één van de oprichters was. De meeste ontwerpen zijn uitgevoerd, een klein deel niet. Het archiefmateriaal geeft samen met de corresponderende ontwerptekeningen en de aangelegde documentatie een vrij compleet beeld van de ontwerpprocessen en de resultaten in verschillende ontwerpstadia. De inventaris is online raadpleegbaar via de website van het RKD.

Friso Kramer
Friso Kramer behoort tot de eerste generatie industrieel ontwerpers van Nederland. Kramer benadert het ontwerpen op een modernistische manier, zonder opsmuk. Zijn voortdurende pogingen om het industriële product wezenlijk te verbeteren waren van grote betekenis voor het ontwerpvak en hebben tal van industrieel ontwerpers beïnvloed. Hij verwierf internationale bekendheid met de ontwerpen van o.a. de groene PTT-brievenbus, de Revoltstoel, de Resultstoel- en tafel (de ‘Schoolset’) en de lantaarnpaal. 

Publicatie
De ontsluiting van het archief heeft geleid tot de publicatie van de Premsela Design Story: De stoel van Friso Kramer, waar ik als project manager bij betrokken ben geweest.